ד"ר ע. ינאי מומחה כף יד
 
 
 
 
 
לפנייה בכל נושא
 
03-5114434
 
 
 
 
 
טלפון ישיר
 
03-5274195
 
בימים א,ג,ה בין השעות
18:30 – 21:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חוות דעת רפואית

 
 
חוות דעת רפואיות דרושות בכל מקרה של תביעה בנושא רפואי. חוות הדעת הרפואית מפרטת את הפגיעה, קובעת את הנכות כתוצאה מפגיעה זו ובמידת הצורך גם את השפעת הפגיעה על עתידו המקצועי והאישי של הנפגע.

התביעה אינה קשורה בהכרח להגשת תביעה לבית המשפט, אלא קשורה גם לתביעה כנגד חברת הביטוח או המוסד לביטוח לאומי – לפני או כתחליף להגשת תביעה לבית המשפט. לעיתים קרובות רצוי שהנתבע יגיע לדיון עם חוות דעת רפואית של רופא מומחה, המצביעה על הפגיעה המדויקת והנכות כתוצאה ממנה.
 
 

חוות דעת רפואית-משפטית

 
לד"ר ע. ינאי ניסיון רב בהכנת חוות דעת מטעם הנפגע, הנחשבת לחוות דעת רפואית-משפטית והיא ברת הגשה לבית המשפט ולכל צורך אחר. מכיוון שד"ר ינאי מוסמך לתת חוות דעת מומחה הן לגבי כירורגיה של היד והן לגבי כירורגיה פלסטית, התייחסותט היא מהכיוון התפקודי-פונקציונלי ומהכיוון הפלסטי-אסתטי גם יחד.

כמומחה מוכר במקצועו, ד"ר ינאי מעורב בתיקים משפטיים מסובכים שדורשים הכרעת מומחה לפי בקשת בית המשפט. אי לכך, הוא ממונה כמומחה מטעם בתי משפט רבים ברחבי אזור המרכז.
 
 
 

תאונות עבודה

 
במקרים של תאונת עבודה, רשאי הנפגע לקבל חוות דעת לפי בקשתו ולהגישה מטעמו גם לבתי המשפט וגם לביטוח הלאומי ללא הגבלה.
 
 
 

תאונות דרכים

 
בתביעה בנושאי תאונת דרכים התובע אינו רשאי להגיש חוות דעת מטעמו לבית המשפט. השימוש בחוות דעת שכזו הוא בתביעה ובדיון עם חברת הביטוח. בבית המשפט אין אפשרות להגיש חוות דעת של הצדדים, וחוות הדעת הרפואית היא של מומחה מטעם בית המשפט בלבד.
 
 
 

ביטוח לאומי

 
הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי הן עצמאיות ואינן חייבות להתחשב בחוות דעת כלשהי. למרות זאת, במידה שמוגשת חוות דעת אמינה של רופא מומחה מוכר, יש לכך במקרים רבים השפעה על החלטתן.

במקרה של ערעור על החלטת הוועדה בפני ועדת ערר, רצוי להגיש חוות דעת ממומחה. במידה שהנפגע אינו מסכים להחלטות הוועדות של הביטוח הלאומי, הוא רשאי לערער עליהן בפני בית המשפט לענייני עבודה. להגשת תביעה מסוג זה יש צורך בחוות דעת רפואית.
 
 
 
 
צרו קשר עם ד"ר ע. ינאי לקבלת חוות דעת רפואית:
 
 
לפנייה בכל נושא
 
03-5114434
 
 
 
 
 
טלפון ישיר
 
03-5274195
 
בימים א,ג,ה בין השעות 18:30 – 21:00